Pratik Bilgiler

YMM Tasdik ve İade Hadleri

2022 YILI YMM TASDİK VE İADE HADLERİ

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiş, Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır açıklaması yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılında özel bir had belirlenmediğinden, 37 sıra numaralı tebliğde belirtilen hadler 2021 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Buna göre; 2021 yılı için yeniden değerleme oranı 36,20 olarak açıklandığından 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak hadler hesaplanarak aşağıya çıkarılmıştır.

1. TAM TASDİK KAPSAMINA GİRECEK OLAN MÜKELLEFLER

Aşağıdaki hadlerden birinin aşılması halinde Tam Tasdik kapsamına girilir.

 

TAM TASDİK SINIRI

2016 YILI (TL)

2017  YILI (TL)

2018   YILI (TL)

2019 YILI (TL)

2020 YILI (TL)

2021 YILI (TL)

AKTİF TOPLAMI

6.999.000

8.012.000

9.913.000

12.151.000

13.258.000

18.057.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

13.994.000

16.018.000

19.819.000

24.294.000

26.507.00

36.102.000

 

2. YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK İADE LİMİTLERİ

YMM ile TamTasdik sözleşmesi yapılmadan iade alınabilecek tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.Bu tutarları aşan iadeler için “Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi” olmalıdır. 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.

 

İSTİSNA TÜRÜ

2016 YILI(TL)

2017 YILI(TL)

2018 YILI(TL)

2019 YILI(TL)

2020 YILI(TL)

2021 YILI(TL)

2022 YILI(TL)

 

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

473.000

491.000

562.000

695.000

852.000

930.000

1.266.000

29/2

946.000

982.000

1.124.000

1.391.000

1.705.000

1.860.000

2.533.000

 

 

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

 

124.000

 

129.000

 

148.000

 

183.000

 

224.000

 

244.000

 

332.000

 

3. YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ NAKİT İADE LİMİTLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisinden 50.000TL’ye kadar olan nakiti adelerde Tam Tasdik sözleşmesi aranmaz.50.000–500.000 TL arası nakiti adelerde, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi yapılması zorunludur. 500.000TL’yi aşan nakit iadeler de Tam Tasdik sözleşmesi olsa dahi YMM raporu ile yapılamaz. Bu tür iadeler teminat ya da vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir.

Gelir / Kurumlar

Vergisi İade

Taleplerinde YMM

Raporu İle Nakden İade Alınabilecek Üst Limitler

2016          YILI (TL)

2017          YILI (TL)

2018          YILI (TL)

2019          YILI (TL)

2020  YILI (TL)

2021  YILI (TL)

2022  YILI (TL)

100.000 

(252

Seri Numaralı

Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 

(252

Seri Numaralı

Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 

(252

Seri Numaralı

Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 

(252

Seri Numaralı

Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 

(252

Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 

(252

Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

500.000     

(315

Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

**(315 Seri No.lu Gelir V. Tebliğine göre; henüz sonuçlanmamış iadeler için, 06.10.2021 Tarihinden İtibaren 500.000 TL-YMM Raporu İle Nakden İade Üst Limiti)

4. YMM TARAFINDAN YAPILACAK KARŞIT İNCELEMELERDE ÜST LİMİTLER

Bir mükelleften yapılan alımlar aşağıda belirtilen belge bazında veya aylık tutarları aşması halinde karşıt inceleme yapılması gerekir.

 

01.01.2018

TARİHİNDEN İTİBAREN

DÜZENLENEN

BELGELER

01.01.2019

TARİHİNDEN İTİBAREN

DÜZENLENEN

BELGELER

01.01.2020

TARİHİNDEN İTİBAREN

DÜZENLENEN

BELGELER

01.01.2021

TARİHİNDEN İTİBAREN

DÜZENLENEN

BELGELER

01.01.2022

TARİHİNDEN İTİBAREN

DÜZENLENEN

BELGELER

Bir Mükelleften Belge Bazında Alımların Bu Tutarı Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır.

29.000

36.000

44.000

48.000

65.000

BirMükelleftenBirAylıkDönemdeYapılanMal/ Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt İncelemeYapılır

86.000

106.000

130.000

142.000

193.000

 

5. İNDİRİMLİ ORAN KDV İADELERİNDE LİMİT

İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen tutarları aşan yüklenilen KDV’ler iade edilebilir. İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırları yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

2017 YILI (TL)

 

 

 

2018 YILI (TL)

 

 

 

2019 YILI (TL)

 

 

 

2020 YILI (TL)

 

 

 

2021 YILI (TL)

 

 

 

 2022 YILI   (TL)

İade Yapılabilmesi İçin Aşılması Gereken Limit

10.000

11.400

14.100

 

17.300

 

18.900

25.700

 

6. DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

 

 

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

2019 YILI (TL)

2020 YILI(TL)

2021 YILI(TL)

Kurumlar Vergisi İstisnası

257.000

294.000

364.000

446.000

487.000

663.000

**7338 sayılı Kanunla mükerrer 227 ve mükerrer 355’inci maddelerde yapılan değişiklik sonrasında, istisnalara ilişkin YMM raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler adına (50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan istisna tutarının %5'i nispetinde) Özel Usulsüzlük Cezası kesilebilecektir.

 

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul