Hizmetlerimiz

Özel Amaçlı Rapor Hizmetleri

‘3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’’ kapsamında Yeminli Mali Müşavire yetki verilen tasdik raporlarının bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ve indirimlere ilişkin tasdik raporu
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na Göre) ve tasdik raporu,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin tasdik raporu,
 • Sermayeye ilave edilebilecek bilanço kalemlerinin tespitine ilişkin tasdik raporu,
 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki tasdik raporları,
 • TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarına ait yazılan RTÜK tasdik raporu,
 • Serbest Bölge faaliyet tasdik raporu,
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait tasdik raporu,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdik raporu,
 • Bankalardan talep edilen hesap durumu belgelerine ilişkin tasdik raporu,
 • İthalatçı bilgi formu tasdiki,
 • Yeminli Mali Müşavirlerin yetkili oldukları diğer tasdik raporları.

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul