Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim

Globalleşen dünya, işletmelerin yatırım, birleşme, dışa açılma ve finansal kaynak bulma ihtiyacını arttırmış, bu ihtiyaçları finansman kuruluşlarından veya uluslararası yatırımcılardan karşılamak istemeleri sonucunu doğurmuş, dolayısıyla işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemi bir kat daha artmıştır. Her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe uygulamaları, uluslararası düzeyde finansal tabloların karşılaştırılmasını imkansız hale getirmektedir. Dolayısıyla, tüm muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş standartlara dayanılarak hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bağımsız denetim hizmetleri, sahip olduğumuz yetki belgeleri ile ihtiyari ve zorunlu olarak gerçekleştirdiğimiz ve müşterilerle iş birliği içerisinde gerekli çözümleri ürettiğimiz denetim süreçleridir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar, şirket yönetimi ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo kullanıcılarının stratejik, yatırım ve hedefe dönük kararlar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmasıdır.

Bağımsız Denetim Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanmış mali tabloların denetimi, yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık verilmesi ve raporlanması,
  • Kamu Gözetimi Kurumu’na (KGK) tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
  • Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
  • Sigorta şirketlerinin bağımsız denetimi,
  • Diğer tüm şirketlerin bağımsız denetimi.

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul