Pratik Bilgiler

Amortisman Oranları

No

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

İlgili Genel Tebliğ

1.

 

 

 

Binalar

 

 

333

 

1.1.

 

 

Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar

 

 

333

 

 

1.1.1.

 

Beton, kargir, demir, çelik

50

2,00%

333

 

 

1.1.2.

 

Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)

33

3,03%

333

 

 

1.1.3.

 

Ahşap, kerpiç

20

5,00%

333

 

 

1.1.4.

 

Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar

15

6,66%

333

 

 

1.1.5.

 

Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar

10

10,00%

333

 

 

1.1.6.

 

Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri

15

6,66%

365

 

 

1.1.7.

 

Sarnıç ve benzerleri

50

2,00%

333

 

 

1.1.8.

 

Tanklar

 

 

333

 

 

 

1.1.8.1.

İspirto ve benzeri tanklar

15

6,66%

333

 

 

 

1.1.8.2.

Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları

10

10,00%

333

 

 

 

1.1.8.3.

Diğer tanklar

15

6,66%

333

 

1.2.

 

 

Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar

 

 

333

 

 

1.2.1.

 

Beton, kargir, demir, çelik

40

2,50%

333

 

 

1.2.2.

 

Yarı kargir

25

4,00%

333

 

 

1.2.3.

 

Ahşap

15

6,66%

333

 

 

1.2.4.

 

Kerpiç

10

10,00%

333

 

 

1.2.5.

 

Galip malzemesi saç, çinko, teneke

10

10,00%

333

 

 

1.2.6.

 

Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)

4

25,00%

389

 

1.3.

 

 

Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler

50

2,00%

333

 

1.4.

 

 

İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler

50

2,00%

333

 

1.5.

 

 

Gergili membran sistemleri

6

16,66%

389

2.

 

 

 

Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar

15

6,66%

333

 

2.1.

 

 

Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)

8

12,50%

333

3.

 

 

 

Demirbaşlar

 

 

333

 

3.1.

 

 

İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)

5

20,00%

365

 

3.2.

 

 

Televizyonlar

5

20,00%

333

 

3.3.

 

 

Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti

3

33,33%

365

 

3.4.

 

 

Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu

2

50,00%

333

 

3.5.

 

 

Kasalar

 

 

333

 

 

3.5.1.

 

Plastik kasalar

5

20,00%

333

 

 

3.5.2.

 

Tahta kasalar

2

50,00%

333

 

 

3.5.3.

 

Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan  kasalar

50

2,00%

339

 

3.6.

 

 

Paletler

 

 

333

 

 

3.6.1.

 

Basit tahta palet

2

50,00%

458

 

 

3.6.2.

 

Plastik palet

5

20,00%

333

 

 

3.6.3.

 

Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet

8

12,50%

458

 

3.7.

 

 

Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar)

3

33,33%

333

 

3.8.

 

 

Isıtma malzemeleri

 

 

333

 

 

3.8.1.

 

Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları)

15

6,66%

333

 

 

3.8.2.

 

Isıtma boruları

15

6,66%

333

 

 

3.8.3.

 

Pompalar

15

6,66%

333

 

 

3.8.4.

 

Vanalar, pislik tutucular, çek valflar

20

5,00%

333

 

 

3.8.5.

 

Sıcak hava apareyleri

20

5,00%

333

 

 

3.8.6.

 

Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.)

25

4,00%

333

 

 

3.8.7.

 

Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.)

15

6,66%

333

 

 

3.8.8.

 

Şofbenler ve kombiler

10

10,00%

333

 

 

3.8.9.

 

Hidroforlar

10

10,00%

333

 

 

3.8.10.

 

Su yumuşatma cihazları

10

10,00%

333

 

 

3.8.11.

 

Genleşme depoları

10

10,00%

333

 

 

3.8.12.

 

Brülörler

15

6,66%

333

 

 

3.8.13.

 

İçten yanmalı motorlar

10

10,00%

339

 

 

3.8.14.

 

Soba

5

20,00%

365

 

3.9.

 

 

Konfor ve klima tesisat malzemeleri

 

 

333

 

 

3.9.1.

 

Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu)

15

6,66%

333

 

 

3.9.2.

 

Fan-coil cihazları

15

6,66%

333

 

 

3.9.3.

 

Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri)

10

10,00%

333

 

 

3.9.4.

 

Su soğutma grupları

15

6,66%

333

 

 

3.9.5.

 

Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları

15

6,66%

333

 

 

3.9.6.

 

Hava perdeleri

10

10,00%

339

 

 

3.9.7.

 

Havalandırma sistemleri

10

10,00%

339

 

3.10.

 

 

Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)

 

 

333

 

 

3.10.1.

 

Sebze soyma ve doğrama makineleri

10

10,00%

333

 

 

3.10.2.

 

Et kıyma makineleri

10

10,00%

333

 

 

3.10.3.

 

Mikserler

10

10,00%

333

 

 

3.10.4.

 

Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları

10

10,00%

333

 

 

 

3.10.4.1.

Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar

5

20,00%

399

 

 

3.10.5.

 

Yemek pişirme tencereleri

10

10,00%

333

 

 

3.10.6.

 

Fırınlar

10

10,00%

333

 

 

3.10.7.

 

Kuzine ve yer ocakları

15

6,66%

333

 

 

3.10.8.

 

Bulaşık yıkama makineleri

10

10,00%

333

 

 

3.10.9.

 

Komple soğuk odalar

10

10,00%

333

 

 

3.10.10.

 

Yemek asansörleri (Monşarjlar)

15

6,66%

333

 

 

3.10.11.

 

Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı

10

10,00%

339

 

3.11.

 

 

Merkezi çamaşırhane cihazları

 

 

333

 

 

3.11.1.

 

Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri

10

10,00%

333

 

 

3.11.2.

 

Ütü makineleri (Kolalama makineleri dahil)

15

6,66%

333

 

 

3.11.3.

 

Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri

10

10,00%

333

 

3.12.

 

 

Asansörler (Yük, insan vb.)

10

10,00%

333

 

3.13.

 

 

Medikal malzemeler

 

 

333

 

 

3.13.1.

 

Otoklav cihazları

10

10,00%

333

 

 

3.13.2.

 

Buhar Jeneratörleri

10

10,00%

333

 

 

3.13.3.

 

Sterilizatörler

10

10,00%

333

 

 

3.13.4.

 

Oksijen ve azot tüpleri

20

5,00%

333

 

 

3.13.5.

 

Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.)

10

10,00%

333

 

 

3.13.6.

 

Basınçlı hava kompresörleri

15

6,66%

333

 

 

3.13.7.

 

Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri

10

10,00%

333

 

 

3.13.8.

 

Laboratuvar cihazları

 

 

333

 

 

 

3.13.8.1.

Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)

5

20,00%

333

 

 

 

3.13.8.2.

Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler

5

20,00%

333

 

 

 

3.13.8.3.

Karıştırıcı ve çalkalayıcılar

6

16,66%

333

 

 

 

3.13.8.4.

Mikroskoplar

6

16,66%

333

 

 

 

3.13.8.5.

Analitik cihazlar

5

20,00%

333

 

 

3.13.9.

 

Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.)

5

20,00%

418

 

 

 

3.13.9.1.

Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri

6

16,66%

339

 

 

3.13.10.

 

Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.)

10

10,00%

333

 

 

 

3.13.10.1.

Portatif sedye

5

20,00%

365

 

 

3.13.11.

 

Ameliyathane ve sterilizasyon

 

 

333

 

 

 

3.13.11.1.

Sterilizatörler

8

12,50%

333

 

 

 

3.13.11.2.

Cerrahi termal yıkayıcı

8

12,50%

333

 

 

 

3.13.11.3.

Ameliyat masası

8

12,50%

333

 

 

 

3.13.11.4.

Ameliyat lambası

8

12,50%

333

 

 

 

3.13.11.5.

Anastezi cihazı

6

16,66%

333

 

 

 

3.13.11.6.

Elektro koter

6

16,66%

333

 

 

 

3.13.11.7.

Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları

6

16,66%

333

 

 

 

3.13.11.8.

Cerrahi el aletleri

7

14,28%

333

 

 

3.13.12.

 

Radyo terapi cihazı (Linac)

8

12,50%

333

 

 

3.13.13.

 

Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı)

6

16,66%

333

 

 

3.13.14

 

Kan şekeri ölçüm cihazları

10

10,00%

339

 

 

3.13.15.

 

Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler)

10

10,00%

339

 

 

3.13.16.

 

Hasta simülasyon cihazı

5

20,00%

418

 

3.14.

 

 

Elektrik Malzemeleri

 

 

333

 

 

3.14.1.

 

Jeneratörler

10

10,00%

333

 

 

3.14.2.

 

Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS)

10

10,00%

333

 

 

3.14.3.

 

Paratonerler

10

10,00%

333

 

 

3.14.4.

 

Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b.

10

10,00%

339

 

 

3.14.5.

 

Transformatörler

10

10,00%

339

 

 

3.14.6.

 

Redröserler

10

10,00%

339

 

 

3.14.7.

 

Akümülatörler

5

20,00%

339

 

 

3.14.8.

 

Akü şarj redresörü

5

20,00%

339

 

 

3.14.9.

 

Şalt cihazları, kontaktörler

3

33,33%

339

 

 

3.14.10.

 

Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri

10

10,00%

339

 

 

3.14.11.

 

Elektrik motorları, elektrik trafoları

10

10,00%

339

 

 

3.14.12.

 

Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri

10

10,00%

365

 

 

3.14.13.

 

Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)

10

10,00%

389

 

 

3.14.14.

 

Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler

3

33,33%

399

 

 

3.14.15.

 

Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller

8

12,50%

458

 

3.15.

 

 

Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası

5

20,00%

333

 

3.16.

 

 

Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)

15

6,66%

333

 

3.17.

 

 

Kaynak makinesi

5

20,00%

333

 

3.18.

 

 

Zincir, halat

3

33,33%

333

 

3.19.

 

 

Ponton

5

20,00%

333

 

3.20.

 

 

Kondansatör

5

20,00%

333

 

3.21.

 

 

Oksijen takımı, oksijen saati

6

16,66%

333

 

3.22.

 

 

Güneş kollektörü

6

16,66%

333

 

3.23.

 

 

Depolama raf sistemleri

10

10,00%

333

 

3.24.

 

 

Çim biçme makinesi

4

25,00%

333

 

3.25.

 

 

Çöp konteynerleri

4

25,00%

333

 

3.26.

 

 

Elektronik güvenlik sistemleri

5

20,00%

333

 

3.27.

 

 

POS cihazları

5

20,00%

333

 

3.28.

 

 

Yangın söndürme cihazları

5

20,00%

333

 

3.29.

 

 

Radyasyon aleti

5

20,00%

333

 

3.30.

 

 

Nem alma cihazları

5

20,00%

333

 

3.31.

 

 

Kart basma makinesi

10

10,00%

333

 

3.32.

 

 

Kart kesme makinesi

10

10,00%

333

 

3.33.

 

 

Zarflama makinesi

10

10,00%

333

 

3.34.

 

 

Projeksiyon cihazı

5

20,00%

333

 

3.35.

 

 

Fotoğraf makineleri ve kamera

5

20,00%

333

 

3.36.

 

 

Ölçüm cihazları

5

20,00%

333

 

3.37.

 

 

Elektronik test cihazları

5

20,00%

333

 

 

3.37.1.

 

İklimlendirme kabini

10

10,00%

458

 

 

3.37.2.

 

Yırtılma test cihazı

10

10,00%

458

 

 

3.37.3.

 

PH metre cihazı

10

10,00%

458

 

 

3.37.4.

 

Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı

10

10,00%

458

 

3.38.

 

 

Mekanik test cihazları

7

14,28%

333

 

3.39.

 

 

El ölçü aletleri

4

25,00%

333

 

3.40.

 

 

Hızlı protip makineleri

5

20,00%

333

 

3.41.

 

 

Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler

6

16,66%

339

 

3.42.

 

 

Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri

6

16,66%

339

 

3.43.

 

 

Redüktörler

10

10,00%

339

 

3.44.

 

 

Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri)

10

10,00%

339

 

3.45.

 

 

Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri

10

10,00%

339

 

3.46.

 

 

Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt  makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri

10

10,00%

339

 

3.47.

 

 

Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar

10

10,00%

339

 

3.48.

 

 

Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi  veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler)

8

12,50%

339

 

3.49.

 

 

Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları

 

 

339

 

 

3.49.1.

 

Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.

5

20,00%

458

 

 

3.49.2.

 

Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları

10

10,00%

339

 

 

3.49.3.

 

Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri

5

20,00%

339

 

 

3.49.4.

 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar  ve bunlara ait sistemler

10

10,00%

339

 

 

3.49.5.

 

Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b.

5

20,00%

339

 

 

3.49.6.

 

Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b.

5

20,00%

339

 

 

3.49.7.

 

Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri

5

20,00%

339

 

 

3.49.8.

 

GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları

5

20,00%

339

 

 

3.49.9.

 

Elektronik optik alet ve cihazlar

6

16,66%

339

 

 

3.49.10.

 

Kapalı devre TV sistemi (CCTV)

10

10,00%

365

 

3.50.

 

 

LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b.

10

10,00%

339

 

3.51.

 

 

Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları

10

10,00%

339

 

3.52.

 

 

Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri

10

10,00%

458

 

3.53.

 

 

Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi

10

10,00%

365

 

3.54.

 

 

Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları

8

12,50%

339

 

3.55.

 

 

Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri

7

14,28%

339

 

3.56.

 

 

Çöp öğütücüler

10

10,00%

339

 

3.57.

 

 

İlaçlama makineleri

8

12,50%

339

 

3.58.

 

 

El kurutma makineleri

5

20,00%

339

 

3.59.

 

 

Elektronik kantar

5

20,00%

339

 

3.60.

 

 

Baskül

6

16,66%

339

 

3.61.

 

 

Hidrolik araç kantarları

15

6,66%

339

 

3.62.

 

 

Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)

6

16,66%

339

 

3.63.

 

 

Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler)

15

6,66%

339

 

3.64.

 

 

Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)

7

14,28%

339

 

3.65.

 

 

Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları

5

20,00%

339

 

 

3.65.1.

 

Su taşımaya mahsus damacanalar

3

% 33,33

439

 

3.66.

 

 

Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri)

6

16,66%

339

 

3.67.

 

 

Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar)

15

6,66%

339

 

3.68.

 

 

Vidalama makineleri

10

10,00%

339

 

3.69.

 

 

Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

10

10,00%

339

 

3.70.

 

 

Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b.

10

10,00%

339

 

3.71.

 

 

Bayrak, flama, aydınlatma direkleri

15

6,66%

339

 

3.72.

 

 

Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait  lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)

2

50,00%

339

 

3.73.

 

 

Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)

15

6,66%

365

 

3.74.

 

 

Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)

15

6,66%

365

 

3.75.

 

 

Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)

24

4,16%

365

 

3.76.

 

 

Duvar saati

5

20,00%

365

 

3.77.

 

 

Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

5

20,00%

365

 

3.78.

 

 

Otopark sistemleri

 

 

389

 

 

3.78.1.

 

Otopark ücretlendirme sistemi

15

6,66%

389

 

 

3.78.2.

 

Otopark yönlendirme sistemi

10

10,00%

389

 

3.79.

 

 

Fotoselli kayar kapılar

10

10,00%

365

 

3.80.

 

 

LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

15

6,66%

365

 

3.81.

 

 

Kartlı geçiş sistemleri

10

10,00%

365

 

3.82.

 

 

Yanmaz elbise

5

20,00%

365

 

3.83.

 

 

Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)

3

33,33%

389

 

3.84.

 

 

Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar

7

14,28%

389

 

3.85.

 

 

Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.

3

33,33%

389

 

3.86.

 

 

Otomatik para çekme makineleri (ATM)

10

10,00%

399

 

3.87.

 

 

Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

33,33%

418

 

3.88.

 

 

Basınç odaları

10

10,00%

458

 

3.89.

 

 

Süs bitkileri

5

20,00%

458

 

3.90.

 

 

Modüler sistem tuvalet

10

10,00%

458

 

3.91.

 

 

Su arıtma cihazları

5

20,00%

458

 

3.92.

 

 

Masaj koltukları

5

20,00%

458

 

3.93.

 

 

Dijital baskı makinesi

10

10,00%

458

 

3.94.

 

 

İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri

2

50,00%

458

 

3.95.

 

 

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%

458

4.

 

 

 

Bilgi sistemleri

 

 

333

 

4.1.

 

 

Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server)

4

25,00%

333

 

4.2.

 

 

Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)

4

25,00%

333

 

4.3.

 

 

Bilgisayar yazılımları

3

33,33%

333

 

4.4.

 

 

Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları

5

20,00%

365

 

4.5.

 

 

Data koruma kasası

12

8,33%

365

5.

 

 

 

Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri

5

20,00%

333

 

5.1.

 

 

Ödeme kaydedici cihazlar

5

20,00%

333

6.

 

 

 

Taşıma araçları

 

 

333

 

6.1.

 

 

Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil)

5

20,00%

333

 

6.2.

 

 

Otobüs, Minibüs, Midibüsler

5

20,00%

333

 

6.3.

 

 

Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler

4

25,00%

333

 

6.4.

 

 

Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar)

5

20,00%

333

 

6.5.

 

 

Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)

4

25,00%

333

 

6.6.

 

 

Bisikletler ve at arabaları

4

25,00%

333

 

6.7.

 

 

Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil)

4

25,00%

333

 

 

6.7.1.

 

Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri

5

20,00%

458

 

6.8.

 

 

Çekiciler (Transpaletler dahil)

5

20,00%

333

 

6.9.

 

 

Demiryolları araçları ve lokomotifler

15

6,66%

333

 

6.10.

 

 

Deniz araçları

 

 

333

 

 

6.10.1.

 

Yük ve yolcu gemileri

18

5,55%

333

 

 

6.10.2.

 

Tankerler ve frigorifik gemiler

8

12,50%

333

 

 

6.10.3.

 

Kayık ve mavnalar

5

20,00%

333

 

 

6.10.4.

 

Ağaç tekne

8

12,50%

333

 

 

6.10.5.

 

Deniz motorları

8

12,50%

333

 

 

6.10.6.

 

Şişme bot

5

20,00%

333

 

 

6.10.7.

 

Kurtarma gemileri

20

5,00%

365

 

 

6.10.8.

 

Römorkör

14

7,14%

389

 

 

6.10.9.

 

Acenta botları (pilot botlar)

12

8,33%

399

 

 

6.10.10.

 

Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı

15

6,66%

418

 

 

6.10.11.

 

Balık Nakliye Gemisi

10

10,00%

418

 

6.11.

 

 

Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar

15

6,66%

333

 

6.12.

 

 

Uçak ve helikopterler

 

 

506

 

 

6.12.1.

 

Uçak ve Uçak simülatörleri

25

4,00%

506

 

 

6.12.2.

 

Helikopterler

10

10,00%

506

 

6.13.

 

 

Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil)

6

16,66%

458

 

6.14.

 

 

Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri

10

10,00%

389

 

 

6.14.1.

 

Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı

15

6,66%

399

 

6.15.

 

 

Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları

7

14,28%

333

 

6.16.

 

 

Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

7

14,28%

365

 

 

6.16.1.

 

Çöp temizleme araçları ve ekipmanları

 

 

365

 

 

 

6.16.1.1.

Çöp temizleme araçları

5

20,00%

365

 

 

 

6.16.1.2.

Çöp temizleme araçları ekipmanları

3

33,33%

365

 

6.17.

 

 

Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.

3

33,33%

389

7

 

 

 

Tarım

 

 

333

 

7.1.

 

 

Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar

25

4,00%

333

 

7.2.

 

 

Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.)

20

5,00%

333

 

7.3.

 

 

Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler

10

10,00%

333

 

7.4.

 

 

Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat

5

20,00%

333

 

 

7.4.1.

 

Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları

5

20,00%

333

 

 

7.4.2.

 

Kırkım makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.3.

 

Gaga kesme makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.4.

 

Krema makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.5.

 

Tavuk yolma makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.6.

 

Budama makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.7.

 

Motorlu el testeresi

5

20,00%

339

 

 

7.4.8.

 

Meyve tasnif makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.9.

 

Buzağı emzirme makinesi

5

20,00%

339

 

 

7.4.10.

 

Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri

10

10,00%

389

 

7.5.

 

 

Mandıralar

7

14,28%

333

 

7.6.

 

 

Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.)

5

20,00%

333

 

7.7.

 

 

Atlar

 

 

389

 

 

7.7.1.

 

Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)

18

5,55%

389

 

 

7.7.2.

 

Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)

10

10,00%

389

 

7.8.

 

 

Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil)

5

20,00%

333

 

7.9.

 

 

Arılar

5

20,00%

333

 

7.10.

 

 

Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç)

2

50,00%

333

 

7.11.

 

 

Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar

10

10,00%

333

 

 

7.11.1.

 

Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.)

5

20,00%

333

 

7.12.

 

 

Deniz ve tatlı su balıkları

5

20,00%

333

 

7.13.

 

 

Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.)

5

20,00%

333

 

7.14.

 

 

Ekili ve dikili araziler, tesisler

 

 

333

 

 

7.14.1.

 

Zeytinlikler

50

2,00%

333

 

 

7.14.2.

 

Dutluklar

40

2,50%

333

 

 

7.14.3.

 

Fındıklıklar

25

4,00%

333

 

 

7.14.4.

 

Süs ağaçları, güllükler

20

5,00%

333

 

 

7.14.5.

 

Bağlar

20

5,00%

333

 

 

7.14.6.

 

Narenciye ağaçları

25

4,00%

333

 

 

7.14.7.

 

Şeftali ağaçları

10

10,00%

333

 

 

7.14.8.

 

Kayısı, erik, badem ağaçları

25

4,00%

333

 

 

7.14.9.

 

Elma, armut, ayva, incir ağaçları

25

4,00%

333

 

 

7.14.10.

 

Vişne, kiraz ağaçları

20

5,00%

333

 

 

7.14.11.

 

Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları

40

2,50%

333

 

 

7.14.12.

 

Sair meyveli ağaçlar

10

10,00%

333

 

 

7.14.13.

 

Seralar

 

 

365

 

 

 

7.14.13.1.

Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri)

5

20,00%

333

 

 

 

7.14.13.2.

Cam örtü malzemeli seralar

15

6,66%

365

 

 

 

7.14.13.3.

Plastik örtü malzemeli seralar

3

33,33%

365

 

 

 

7.14.13.4.

Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar

15

6,66%

365

 

 

 

7.14.13.5.

Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar

20

5,00%

365

 

 

 

7.14.13.6.

Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar

10

10,00%

365

 

 

 

7.14.13.7.

Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği

3

33,33%

365

 

 

 

7.14.13.8.

Kaya yünü yatağı

2

50,00%

365

 

 

 

7.14.13.9.

Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar

10

10,00%

389

 

 

7.14.14.

 

Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.)

10

10,00%

333

 

 

7.14.15.

 

Kanal ve kanaletler

10

10,00%

333

 

 

7.14.16.

 

Derin kuyular

15

6,66%

333

 

 

7.14.17.

 

Sağım tesis ve makineleri

5

20,00%

333

 

 

7.14.18.

 

Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri

5

20,00%

333

 

 

7.14.19.

 

Çırçırlama ve delintasyon tesisleri

5

20,00%

333

 

 

7.14.20.

 

Yoncalık tesisi

3

33,33%

333

 

 

7.14.21.

 

Korunganlık tesisi

2

50,00%

333

 

 

7.14.22.

 

Suni çayır mera tesisi

3

33,33%

333

 

 

7.14.23.

 

Çam fıstığı tesisi

50

2,00%

339

 

 

7.14.24.

 

Kavaklık tesisi

10

10,00%

339

8.

 

 

 

Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

8.1.

 

 

İzabe potaları

2

50,00%

333

 

8.2.

 

 

Madeni emniyet şapkaları (Baretler)

3

33,33%

333

 

8.3.

 

 

Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler

10

10,00%

333

9.

 

 

 

Petrol ve gaz sanayi

 

 

333

 

9.1.

 

 

Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler

6

16,66%

333

 

 

9.1.1.

 

Pompaj çubuklarından emiciler

3

33,33%

333

 

9.2.

 

 

Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.

14

7,14%

333

 

 

9.2.1.

 

Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan)

2

50,00%

333

 

9.3.

 

 

Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

333

 

 

9.3.1.

 

Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar

2

50,00%

333

 

9.4.

 

 

Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler

9

11,11%

333

 

 

9.4.1.

 

Sıvı gaz buharlaştırıcılar

9

11,11%

365

10.

 

 

 

İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

6

16,66%

399

 

10.1.

 

 

İnşaat kalıpları ve iskeleler

 

 

365

 

 

10.1.1.

 

Ahşap inşaat kalıpları

5

20,00%

365

 

 

10.1.2.

 

Tünel kalıplar

15

6,66%

365

 

 

10.1.3.

 

Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler

20

5,00%

365

 

 

10.1.4.

 

Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar

4

25,00%

365

 

 

10.1.5.

 

İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)

7

14,28%

365

 

 

10.1.6.

 

Ağaç kalaslar

3

33,33%

365

 

 

10.1.7.

 

Demir veya çelik inşaat kalıpları

7

14,28%

389

 

10.2.

 

 

İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi

8

12,50%

365

 

10.3.

 

 

Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi

15

6,66%

365

 

10.4.

 

 

İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)

6

16,66%

399

 

10.5.

 

 

Kazık çakma makinesi

8

12,50%

418

11.

 

 

 

Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

333

12.

 

 

 

Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

333

13.

 

 

 

Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

333

14.

 

 

 

Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

8

12,50%

333

15.

 

 

 

Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

15

6,66%

333

16.

 

 

 

Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

15

6,66%

333

 

16.1.

 

 

Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. )

10

10,00%

389

17.

 

 

 

Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

333

 

17.1.

 

 

Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar

3

33,33%

333

 

17.2.

 

 

Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

365

 

17.3.

 

 

Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

6

16,66%

458

18.

 

 

 

Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler

4

25,00%

333

 

18.1.

 

 

Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler

5

20,00%

333

 

18.2.

 

 

Cam şişeler

3

33,33%

333

 

18.3.

 

 

Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler

8

12,50%

333

19.

 

 

 

Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

333

20.

 

 

 

Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı

 

 

333

 

20.1.

 

 

Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

333

 

 

20.1.1.

 

Nakış makineleri

5

20,00%

365

 

20.2.

 

 

Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

20.3.

 

 

Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

10,00%

333

 

20.4.

 

 

Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

333

 

20.5.

 

 

Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

8

12,50%

333

 

 

20.5.1.

 

Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri

10

10,00%

389

 

20.6.

 

 

Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

333

 

20.7.

 

 

Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler)

8

12,50%

333

 

20.8.

 

 

Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

20.9.

 

 

Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

333

 

20.10.

 

 

Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

339

 

20.11.

 

 

Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi

10

10,00%

365

 

20.12.

 

 

Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)

10

10,00%

365

21.

 

 

 

Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

333

 

21.1.

 

 

Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar

3

33,33%

333

 

21.2.

 

 

Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi

3

33,33%

333

 

21.3.

 

 

Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar

2

50,00%

333

22.

 

 

 

Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

10

10,00%

333

23.

 

 

 

Ağaç ürünleri imalatı

 

 

333

 

23.1.

 

 

Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri

6

16,66%

333

 

23.2.

 

 

Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

23.3.

 

 

Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)

13

7,69%

333

 

23.4.

 

 

Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.

10

10,00%

333

 

 

23.4.1.

 

Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü

10

10,00%

365

 

23.5.

 

 

Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

23.6.

 

 

Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler

2

50,00%

365

24.

 

 

 

Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

10,00%

333

 

24.1.

 

 

Metal ofset baskı makinesi

10

10,00%

458

25.

 

 

 

Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)

10

10,00%

333

 

25.1.

 

 

Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar)

5

20,00%

333

 

 

25.1.1.

 

Motorlar

10

10,00%

333

 

 

25.1.2.

 

Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar

8

12,50%

333

 

 

25.1.3.

 

Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar

5

20,00%

333

 

 

25.1.4.

 

Seyyar dalgıç pompa motorları

5

20,00%

333

 

 

25.1.5.

 

Paneller ve panel cihazları

10

10,00%

333

 

 

25.1.6.

 

Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar

10

10,00%

333

 

 

25.1.7.

 

Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları

5

20,00%

333

 

25.2.

 

 

Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman)

10

10,00%

333

 

25.3.

 

 

Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı

5

20,00%

333

 

25.4.

 

 

Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları

3

33,33%

333

 

25.5.

 

 

Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler

10

10,00%

333

 

 

25.5.1.

 

Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)

4

25,00%

399

 

25.6.

 

 

Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

25.7.

 

 

Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

333

 

25.8.

 

 

Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

10

10,00%

333

 

25.9.

 

 

Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

10

10,00%

333

 

25.10.

 

 

Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları

5

20,00%

333

 

25.11.

 

 

Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10

10,00%

339

 

25.12.

 

 

Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

339

 

25.13.

 

 

Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri

6

16,66%

389

 

25.14.

 

 

EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

399

 

 

25.14.1.

 

Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları

12

8,33%

399

 

 

25.14.2.

 

Kalıplar

7

14,28%

399

 

 

25.14.3.

 

Blok makineleri

9

11,11%

399

 

 

25.14.4.

 

Buhar kazanları

15

6,66%

399

 

 

25.14.5.

 

Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar

10

10,00%

399

 

 

25.14.6.

 

Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları

6

16,66%

399

 

 

25.14.7.

 

Alev test cihazları

5

20,00%

399

26.

 

 

 

Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

10,00%

333

 

26.1.

 

 

Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı

10

10,00%

365

 

26.2.

 

 

Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4

25,00%

365

27.

 

 

 

Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

27.1.

 

 

Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.

7

14,28%

365

 

27.2.

 

 

Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4

25,00%

365

 

27.3.

 

 

Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar

5

20,00%

389

 

27.4.

 

 

Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10

10,00%

399

28.

 

 

 

Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)

 

 

333

 

28.1.

 

 

Fırınlar

 

 

333

 

 

28.1.1.

 

Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları

10

10,00%

333

 

 

28.1.2.

 

Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları

7

14,28%

333

 

 

28.1.3.

 

El imalatı züccaciye fırınları

5

20,00%

333

 

 

28.1.4.

 

Cam suyu (Slikat) fırınları

4

25,00%

333

 

 

28.1.5.

 

Cam üretim potaları

3

33,33%

333

 

28.2.

 

 

Üretim ve işleme makineleri

 

 

333

 

 

28.2.1.

 

Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı

10

10,00%

333

 

 

28.2.2.

 

Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı

5

20,00%

333

 

 

28.2.3.

 

Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı

8

12,50%

333

 

 

28.2.4.

 

Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları

5

20,00%

333

 

28.3.

 

 

Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler

 

 

365

 

 

28.3.1.

 

Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları

15

6,66%

365

 

 

28.3.2.

 

Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri

10

10,00%

365

 

 

28.3.3.

 

Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar

10

10,00%

365

 

28.4.

 

 

Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar

5

20,00%

365

 

28.5.

 

 

Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *

3

33,33%

365

29.

 

 

 

Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

20

5,00%

333

 

29.1.

 

 

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

6,66%

439

 

 

29.1.1.

 

Plastik kalıplar

2

50,00%

439

 

 

29.1.2.

 

Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

20,00%

439

 

29.2.

 

 

Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)

2

50,00%

389

 

29.3.

 

 

Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü

10

10,00%

389

30.

 

 

 

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

339

 

30.1.

 

 

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar:  Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.

15

6,66%

339

 

30.2.

 

 

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b.

8

12,50%

339

 

30.3.

 

 

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan  Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b.

7

14,28%

339

 

30.4.

 

 

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri)

6

16,66%

339

31.

 

 

 

Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı

 

 

333

 

31.1.

 

 

Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

 

31.1.1.

 

Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler *

7

14,28%

333

 

31.2.

 

 

Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *

10

10,00%

333

 

 

31.2.1.

 

Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu

3

33,33%

333

 

 

31.2.2.

 

Kalıplar

 

 

333

 

 

 

31.2.2.1.

Alüminyum enjeksiyon kalıpları

4

25,00%

333

 

 

 

31.2.2.2.

Çelik kalıplar

4

25,00%

333

 

 

 

31.2.2.3.

Sert metal kalıplar

5

20,00%

333

 

 

 

31.2.2.3.

Saç parça kalıpları

5

20,00%

333

 

 

 

31.2.2.4.

Plastik kalıplar

4

25,00%

333

 

 

 

31.2.2.5.

Cam kalıplar

5

20,00%

333

 

 

 

31.2.2.6.

Strofor kalıpları

7

14,28%

333

 

 

 

31.2.2.7.

Döküm kalıplar

7

14,28%

333

 

 

 

31.2.2.8.

Denge ağırlığı kalıpları

4

25,00%

333

 

 

 

31.2.2.9.

Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları

6

16,66%

365

 

31.3.

 

 

Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *

10

10,00%

333

 

31.4.

 

 

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

12

8,33%

333

 

 

31.4.1.

 

Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *

3

33,33%

333

 

31.5.

 

 

Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.

6

16,66%

339

 

31.6.

 

 

PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

6

16,66%

339

 

 

31.6.1.

 

PVC imal kalıpları

4

25,00%

339

 

31.7.

 

 

Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

365

 

 

31.7.1.

 

Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı

12

8,33%

365

 

 

31.7.2.

 

Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12

8,33%

365

 

31.8.

 

 

Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar

2

50,00%

365

 

31.9.

 

 

Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri

12

8,33%

365

 

31.10.

 

 

Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

389

 

 

31.10.1.

 

Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları

2

50,00%

389

 

 

31.10.2.

 

Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları

4

25,00%

389

 

 

31.10.3.

 

Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri

5

20,00%

389

 

 

31.10.4.

 

Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler

6

16,66%

389

 

 

31.10.5.

 

Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler

7

14,28%

389

 

 

31.10.6.

 

Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri

10

10,00%

389

 

 

31.10.7.

 

Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)

15

6,66%

389

32.

 

 

 

Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)

20

5,00%

333

 

32.1.

 

 

El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

339

 

32.2.

 

 

Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri)

10

10,00%

389

 

32.3.

 

 

Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri

7

14,28%

389

 

32.4.

 

 

Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri

10

10,00%

399

33.

 

 

 

Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı

 

 

333

 

33.1.

 

 

Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

10,00%

333

 

33.2.

 

 

Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)

6

16,66%

333

 

33.3.

 

 

Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

5

20,00%

333

34.

 

 

 

Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12

8,33%

333

 

34.1.

 

 

Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

3

33,33%

333

 

 

34.1.1.

 

Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları

5

20,00%

333

 

34.2.

 

 

Motorlu  araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)

10

10,00%

339

 

34.3.

 

 

Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

8

12,50%

389

35.

 

 

 

Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)

10

10,00%

333

 

35.1.

 

 

Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler *

6

16,66%

339

36.

 

 

 

Gemi ve bot yapımı

 

 

333

 

36.1.

 

 

Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)

12

8,33%

333

 

36.2.

 

 

Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

7

14,28%

333

 

36.3.

 

 

Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)

16

6,25%

333

37.

 

 

 

Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri

 

 

339

 

37.1.

 

 

Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil)

25

4,00%

339

 

37.2.

 

 

Peronlar

20

5,00%

339

 

37.3.

 

 

Rampalar

10

10,00%

339

 

37.4.

 

 

Kömür ve akaryakıt verme tesisleri

20

5,00%

339

 

37.5.

 

 

Cüruf temizleme tesisleri

5

20,00%

339

 

37.6.

 

 

Bakım, muayene ve temizleme tesisleri

20

5,00%

339

 

37.7.

 

 

Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler)

25

4,00%

339

 

37.8.

 

 

Esas toprak işleri, diğer tesisler

25

4,00%

339

 

37.9.

 

 

Balast

10

10,00%

339

 

37.10.

 

 

Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri)

100

1,00%

339

 

37.11.

 

 

Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri)

25

4,00%

339

 

37.12.

 

 

Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri

25

4,00%

339

 

37.13.

 

 

Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler)

12

8,33%

339

 

37.14.

 

 

Mekanik sinyal tesisleri

 

 

339

 

 

37.14.1.

 

Kumanda aletleri, blok tesisleri

12

8,33%

339

 

 

37.14.2.

 

Sinyaller, transmisyon tertibatı

16

6,25%

339

 

 

37.14.3.

 

İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları

12

8,33%

339

 

37.15.

 

 

Trafik merkez idaresi (CTC)

 

 

339

 

 

37.15.1.

 

Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b.

10

10,00%

339

 

 

37.15.2.

 

Sinyaller

12

8,33%

339

 

 

37.15.3.

 

Transmisyon hatları ve tesisleri

12

8,33%

339

 

 

37.15.4.

 

Sinyalizasyon kuvvet tesisleri

12

8,33%

339

 

 

37.15.5.

 

Otomatik fren tevfik tertibatı

16

6,25%

339

 

 

37.15.6.

 

Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri

5

20,00%

339

 

 

37.15.7.

 

Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri

16

6,25%

339

 

 

37.15.8.

 

Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri

16

6,25%

339

 

 

37.15.9.

 

Telekomünikasyon kuvvet tesisleri

16

6,25%

339

 

 

37.15.10.

 

Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)

20

5,00%

339

 

 

37.15.11.

 

Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri

10

10,00%

339

 

 

37.15.12.

 

Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler

16

6,25%

339

 

 

37.15.13.

 

Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler

5

20,00%

339

 

 

37.15.14.

 

Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler

16

6,25%

339

 

 

37.15.15.

 

Hurufat ve tertip makineleri

5

20,00%

339

 

 

37.15.16.

 

Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b.

12

8,33%

339

 

 

37.15.17.

 

Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar

20

5,00%

339

 

 

37.15.18.

 

Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)

10

10,00%

339

 

 

37.15.19.

 

Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları v.b.

33

3,03%

339

 

 

37.15.20.

 

Yüksek ve orta gerilimli tesisler

33

3,03%

339

 

 

37.15.21.

 

Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri

20

5,00%

339

 

37.16.

 

 

Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı

16

6,25%

339

 

37.17.

 

 

Diğer mefruşat ve teçhizat

16

6,25%

339

38.

 

 

 

Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

333

39.

 

 

 

Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

11

9,09%

333

40.

 

 

 

Demiryolu rayları

10

10,00%

333

 

40.1.

 

 

Dekovil hattı

15

6,66%

333

41.

 

 

 

Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

333

42.

 

 

 

Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler

22

4,54%

333

43.

 

 

 

Telefonla verilen iletişim hizmetleri

 

 

333

 

43.1.

 

 

Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

45

2,22%

333

 

43.2.

 

 

Merkezde kullanılan yönetim binaları

45

2,22%

333

 

43.3.

 

 

Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

43.4.

 

 

Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir)

24

4,16%

333

 

43.5.

 

 

Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri

10

10,00%

333

44.

 

 

 

Medya ve iletişim hizmetleri

 

 

333

 

44.1.

 

 

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)

6

16,66%

333

 

44.2.

 

 

Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)

13

7,69%

333

 

44.3.

 

 

Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)

27

3,70%

333

 

44.4.

 

 

Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler

17

5,88%

333

 

44.5.

 

 

Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri

10

10,00%

333

 

44.6.

 

 

Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)

10

10,00%

333

 

44.7.

 

 

Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar

10

10,00%

333

 

44.8.

 

 

Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık

 

 

333

 

 

44.8.1.

 

Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç)

11

9,09%

333

 

 

44.8.2.

 

Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

 

44.8.3.

 

Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)

9

11,11%

333

 

44.9.

 

 

Film ve kasetler

 

 

333

 

 

44.9.1.

 

Filmler

2

1. Yıl %60, 2. Yıl %40

333

 

 

 

44.9.1.1.

Sinema Filmleri

2

1. Yıl %85, 2. Yıl %15

406

 

 

44.9.2.

 

Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.

2

1. Yıl %60, 2. Yıl %40

333

 

44.10.

 

 

Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

45.

 

 

 

Elektrik piyasası faaliyetleri

 

 

333

 

45.1.

 

 

Üretim

 

 

333

 

 

45.1.1.

 

Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

40

2,50%

333

 

 

45.1.2.

 

Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları

 

 

365

 

 

 

45.1.2.1

Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler

40

2,50%

365

 

 

 

45.1.2.2

Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler

15

6,66%

365

 

 

45.1.3.

 

Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç)

20

5,00%

333

 

 

45.1.4.

 

Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)

15

6,66%

333

 

 

45.1.5.

 

Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri

22

4,54%

333

 

 

45.1.6.

 

Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

15

6,66%

458

 

 

45.1.7

 

Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler

10

10,00%

365

 

 

45.1.8.

 

Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat

13

7,69%

399

 

 

45.1.9.

 

Güneş enerjisi santrali

10

10,00%

439

 

45.2.

 

 

İletim

 

 

333

 

 

45.2.1.

 

Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)

30

3,33%

333

 

45.3.

 

 

Dağıtım

 

 

333

 

 

45.3.1.

 

Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)

30

3,33%

333

 

 

45.3.2.

 

Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri

22

4,54%

333

 

 

45.3.3.

 

Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)

20

5,00%

333

 

45.4.

 

 

Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar

5

20,00%

458

46.

 

 

 

Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler

 

 

333

 

46.1.

 

 

Barajlar

50

2,00%

333

 

46.2.

 

 

Bentler

20

5,00%

333

 

46.3.

 

 

Kuyular

 

 

333

 

 

46.3.1.

 

Artezyen kuyular

20

5,00%

333

 

 

46.3.2.

 

Kaya arazide açılan derin su kuyuları

10

10,00%

333

 

 

46.3.3.

 

Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları

5

20,00%

333

 

46.4.

 

 

Suyun depolanması ve arıtılması

 

 

333

 

 

46.4.1.

 

Depo ve tanklar

40

2,50%

333

 

 

46.4.2.

 

Arıtma sistemleri

20

5,00%

333

 

46.5.

 

 

Suyun dağıtılması

 

 

333

 

 

46.5.1.

 

Pompalama sistemleri

10

10,00%

333

 

 

46.5.2.

 

Dağıtım ve borulama sistemleri

25

4,00%

333

47.

 

 

 

Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler

 

 

333

 

47.1.

 

 

Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri

22

4,54%

333

 

47.2.

 

 

İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar

14

7,14%

333

 

47.3.

 

 

İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)

30

3,33%

333

 

47.4.

 

 

Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler

14

7,14%

333

 

47.5.

 

 

Doğalgaz üretim araçları

14

7,14%

333

 

47.6.

 

 

Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri

22

4,54%

333

 

47.7.

 

 

Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri

22

4,54%

333

 

47.8.

 

 

Sınai gaz üretimi

 

 

333

 

 

47.8.1.

 

Gaz sıvılaştırıcı tesisler

8

12,50%

333

 

 

47.8.2.

 

Hava ayrıştırma ünitesi

8

12,50%

333

 

 

47.8.3.

 

Gaz merkezi dağıtım sistemleri

5

20,00%

333

 

 

47.8.4.

 

Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.)

8

12,50%

333

 

 

47.8.5.

 

Tüp test üniteleri

10

10,00%

333

 

 

47.8.6.

 

Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi)

10

10,00%

333

 

 

47.8.7.

 

Likit silindirler

8

12,50%

333

 

 

47.8.8.

 

Asetilen tüpleri

8

12,50%

333

 

 

47.8.9.

 

Sınai gaz tüpleri

10

10,00%

333

 

 

47.8.10.

 

Seyyar tüp taşıma paletleri

5

20,00%

333

 

 

47.8.11.

 

Paletli tüp kollektörleri

8

12,50%

333

 

 

47.8.12.

 

Sıvı gaz buharlaştırıcıları

8

12,50%

333

48.

 

 

 

Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

15

6,66%

333

49.

 

 

 

Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)

10

10,00%

333

 

49.1.

 

 

Izgara Temizleme Makinesi

10

10,00%

458

50.

 

 

 

Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları

24

4,16%

333

51.

 

 

 

Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar

50

2,00%

333

52.

 

 

 

Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

52.1.

 

 

Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

52.2.

 

 

Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)

6

16,66%

339

 

52.3.

 

 

Sağlık hizmetleri

6

16,66%

339

 

52.4.

 

 

Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen  hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler)

12

8,33%

339

 

52.5.

 

 

Güvenlik hizmetleri 

8

12,50%

339

 

 

52.5.1.

 

Tabanca

8

12,50%

458

 

52.6.

 

 

Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler

10

10,00%

339

 

52.7.

 

 

Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler)

10

10,00%

339

 

 

52.7.1.

 

Minilab fotograf baskı makinesi

4

25,00%

389

53.

 

 

 

Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

339

 

53.1.

 

 

Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

53.2.

 

 

Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)

12

8,33%

339

 

53.3.

 

 

Laboratuar ölçüm ve test cihazları

8

12,50%

339

 

53.4.

 

 

Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

53.5.

 

 

Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

339

 

53.6.

 

 

Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)

20

5,00%

339

54.

 

 

 

İlk tesis ve taazzuv giderleri

5

20,00%

333

55.

 

 

 

Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15

6,66%

365

 

55.1.

 

 

Peştemallık

5

20,00%

365

 

55.2.

 

 

Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı

5

20,00%

365

56.

 

 

 

Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)

5

20,00%

333

57

 

 

 

Araştırma-Geliştirme harcamaları**

5

20,00%

389

58.

 

 

 

Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

5

20,00%

333

 

58.1.

 

 

Reklam panoları ve billboardlar

 

 

333

 

 

58.1.1.

 

Işıklı

5

20,00%

333

 

 

58.1.2.

 

Işıksız

10

10,00%

333

 

58.2.

 

 

Mafsallı tenteler

2

50,00%

333

59.

 

 

 

Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri

10

10,00%

339

 

59.1.

 

 

Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri

4

25,00%

333

 

59.2.

 

 

Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri

2

50,00%

333

 

59.3.

 

 

Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava balonları

3

33,33%

458

 

59.4.

 

 

Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

333

 

 

59.4.1.

 

Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

59.5.

 

 

Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

60.

 

 

 

Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil)

2

50,00%

333

61.

 

 

 

Suda yapılan faaliyetler

 

 

339

 

61.1.

 

 

Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)

10

10,00%

339

 

61.2.

 

 

Şamandıra tesisatı

5

20,00%

339

 

61.3.

 

 

Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)

3

33,33%

399

 

61.4.

 

 

Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)

2

50,00%

339

 

61.5.

 

 

Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler

3

33,33%

339

 

61.6.

 

 

Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

399

 

 

61.6.1

 

Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

8

12,50%

399

 

 

61.6.2.

 

Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

5

20,00%

399

 

 

61.6.3.

 

Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

5

20,00%

399

 

 

61.6.4.

 

Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

3

33,33%

399

62.

 

 

 

Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

8

12,50%

339

63.

 

 

 

İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

8,33%

339

 

63.1.

 

 

Naylon film kaplama

8

12,50%

339

64.

 

 

 

Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri)

10

10,00%

339

 

64.1.

 

 

Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt)

5

20,00%

339

65.

 

 

 

Savunma Sanayi

 

 

339

 

65.1.

 

 

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)

15

6,66%

339

 

 

65.1.1.

 

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler

7

14,28%

339

 

65.2.

 

 

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler

10

10,00%

339

 

 

65.2.1.

 

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler

5

20,00%

339

66.

 

 

 

Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler

 

 

365

 

66.1.

 

 

Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel

10

10,00%

365

 

66.2.

 

 

Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü

2

50,00%

365

 

66.3.

 

 

Radar, radyofar ve seyir haritaları

5

20,00%

365

 

66.4.

 

 

Kara kutu ve hız gösterge sistemi

15

6,66%

389

67.

 

 

 

Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

389

 

67.1.

 

 

Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları

5

20,00%

389

 

67.2.

 

 

Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler

5

20,00%

389

 

67.3.

 

 

Üretim prosesi otomasyon makinesi

7

14,28%

389

 

67.4.

 

 

Metil alkol tankı, reaktör

8

12,50%

389

 

67.5.

 

 

Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler

10

10,00%

389

 

67.6.

 

 

Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı

15

6,66%

389

68.

 

 

 

Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.1.

 

 

Akrilik camdan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar

15

6,66%

399

 

68.2.

 

 

Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanları

10

10,00%

399

 

68.3.

 

 

Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat

5

20,00%

399

69.

 

 

 

Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

418

 

69.1.

 

 

Merdiven aracı, merdiven çekilir

15

6,66%

418

 

69.2.

 

 

Konveyör aracı, konveyör

15

6,66%

418

 

69.3.

 

 

Apron Otobüsü

5

20,00%

418

 

69.4.

 

 

Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu

7

14,28%

418

 

69.5.

 

 

Foseptik tankı, su ikmal tankı

15

6,66%

418

 

69.6.

 

 

Towbar, towbarless, uçak traktörü

5

20,00%

418

 

69.7.

 

 

Air starter çekilir

6

16,66%

418

 

69.8.

 

 

Yayın ve anons sistemi, saat sistemi

10

10,00%

418

 

69.9.

 

 

Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi

15

6,66%

418

 

69.10.

 

 

400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi

20

5,00%

418

 

69.11.

 

 

Uçak park alanı ofis ekipmanı

10

10,00%

418

 

69.12.

 

 

Yangın alarm ve güvenlik sistemi

15

6,66%

418

 

69.13.

 

 

Dahili telefon sistemi

10

10,00%

418

 

69.14.

 

 

Enerji otomasyon sistemi

10

10,00%

418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

** Mükelleflerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları” kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.), 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı uyarınca itfa edilecektir.

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul