Makaleler

Vergi İnceleme Sürecinin Aktörleri Kimlerdir?

Vergi İnceleme Sürecinin Aktörleri Kimlerdir?

VERGİ İNCELEME SÜRECİNİN AKTÖRLERİ KİMLERDİR?


  Vergi İnceleme Sürecinin Aktörleri; “ Vergi incelemesini yürüten Vergi Müfettişleri ve haklarında vergi incelemesi yürütülen vergi mükellefleridir.” Bu temel yargı doğru olmakla birlikte pek çok eksiklikler içermektedir.
Vergi İnceleme sürecinin doğru anlaşılması ve doğru yönetilmesi süreçte yer alan aktörlerin doğru bir biçimde tespit edilmesini ve aktörlerin vergi inceleme süreci içindeki konumlanışlarını doğru anlamayı gerektirmektedir.
  Bu bağlamda 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, bizlere bu aktörlerin kimler olduğu ve sürecin hangi noktasında sürece ne ölçüde dahil olduğu konusunda ışık tutmaktadır. Söz konusu Yönetmelik incelendiğinde, inceleme sürecine dahil olan şu aktörlere yer verildiğini görüyoruz.
-Bakanlık ( Maliye Bakanlığı), Başkanlık ( Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), İnceleme ve Denetim Birimi ( Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, Gelir İdaresi Başkanlığını, Vergi Dairesi Başkanlıklarını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarlıkları ),Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, Vergi Müfettişi ( Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi, Vergi Müfettiş Yardımcısı), Büyük Ölçekli Mükellefler, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler, Nezdinde inceleme yapılacak kişiler, İnceleme yapmaya yetkili olanlar, İnceleme görevini verenler, İnceleme yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler, İnceleme elemanı, İnceleme görevini veren ilgili birim, Rapor Değerlendirme Komisyonu, Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, mükellefi temsile yetkili olan kişiler, mükellef ve vergi sorumluları, Mükellef ve mükellefle ilgili kimseler, Tutanakları imza edenler , Bağlı olunan Grup veya Ekip Başkanlığı, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu. 
Söz konusu Yönetmelik incelendiğinde, aktörlerin inceleme sürecinin herhangi bir aşamasında sürece dahil olduğunu/olabileceğini ve bir görev/yetki ifa ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla inceleme süreci sanıldığının aksine iki temel aktörle yürüyen bir süreç değil, birden fazla aktörün inceleme sürecinin herhangi bir aşamasında sürece dahil olduğu çok taraflı bir süreçtir.
Belirtilen aktörlerin sürece hangi aşamada dahil olduğu ,  sürece etkileri ve bu  sürecin bir müzakere süreci olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği bir başka yazının konusunu teşkil edecektir.

Mutlu Cumhur CELEP
Yeminli Mali Müşavir

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul